[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
เพจเฟสบุ๊คโรงเรียน
QR Code Page facebook
โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
คู่มือความปลอดภัยในสถานศึกษา
Qr-Code
คู่มือความปลอดภัยในสถานศึกษา
โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม

หรือคลิกลิงค์ด้านล่างนี้เพื่อเข้าสู่เว็บไชต์
เข้าสู่เว็บไชต์คู่มือความปลอดภัยในสถานศึกษา
งาน 8 กลุ่มสาระ
Qr-Code
งาน 8 กลุ่มสาระ
โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม

หรือคลิกลิงค์ด้านล่างนี้เพื่อเข้าสู่เว็บไชต์
เข้าสู่เว็บไชต์งาน 8 กลุ่มสาระ
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 235 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

แผนผังหน่วยงาน
���������������������������������������������������������������
Click ดูประวัติ
นางสาวอินทร์ สีหะวงษ์
ครู/ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Click ดูประวัติ
นายผจญภัย เครื่องจำปา
ผช.ผอ./ชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายนโยบายและแผน
Click ดูประวัติ
นายนิยม เหล่าโคตร
ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Click ดูประวัติ
นางศิริจันทร์ แก้วแดง
ครู/ชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางดวงกาญจน์ เครื่องจำปา
ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Click ดูประวัติ
นางสาวพรนภาพรรณ สีหะวงษ์
ครู  / ชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางสาวสุพิชฌาย์ สีหะวงษ์
ครู/ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Click ดูประวัติ
นายขุนพล พวงพันธ์
ครู / ชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางสาวกัญญาณี บุญเหลี่ยม
ครู / ชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางสาวอรทัย วรรณวัฒน์
ครู / ชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นายสมพร หมื่นแสน
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวศิริพร แกวจันทา
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวนิโลบล นามวงษ์
ครู
Click ดูประวัติ
นายประมูล นามวิชา
พนักงานราชการ
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : บุคลากรฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ฯ
3 : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
4 : กลุ่มสาระภาษาไทย
5 : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
6 : กลุ่มสาระการงานอาชีพ
7 : กลุ่มสาระศิลปะฯ
8 : กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ
9 : กลุ่มงานแนะแนว
10 : กลุ่มงานบรรณารักษ์
11 : กลุ่มงานบริการ
12 : กลุ่มสาระสังคมฯ
13 : งารธุรการโรงเรียน
14 : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
<