ชื่อ - นามสกุล :นางมยุรี บุญพบ
ตำแหน่ง :ครู/ชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระภาษาไทย
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานแนะแนว
หน้าที่ในกลุ่ม :