ชื่อ - นามสกุล :นายสำรอง ปักปิ่น
ตำแหน่ง :ผช.ผอ.ครู/ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ฝ่ายกิจการนักเรียน
ที่อยู่ :
Telephone :0810741266
Email :
กลุ่ม / แผนก : บุคลากรฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม :