ชื่อ - นามสกุล :นางสาวแจ่มจันทร์ พลบำเรอ
ตำแหน่ง :ครู  / ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :กลุ่สาระคณิตศาสตร์
ที่อยู่ :
Telephone :0894245090
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม :