ชื่อ - นามสกุล :นางธนาวรรณ แผ่นศิลา
ตำแหน่ง :ครู  / ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :กลุ่มสาระภาษาไทย
ที่อยู่ :
Telephone :0846073973
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระภาษาไทย
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานบรรณารักษ์
หน้าที่ในกลุ่ม :