ชื่อ - นามสกุล :นายชัยยา บัวหอม
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
หน้าที่หลัก :บริหารการจัดการศึกษา
ที่อยู่ :270 หมู่ 10 ต.ยางชุมน้อย อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190
Telephone :09-8584258
Email :direct01@ycpschool.ac.th
กลุ่ม / แผนก : บุคลากรฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารการจัดการศึกษา